We are in December! How does time fly!

Always good to reflect back on a year to determine what has been achieved, what one could have done differently and where to make changes/improvements for the next year.

We started out in March this year with a new group of SGB members. We are at a new chapter of Hugo Lambrechts (HL), with things settling down from last year. Our Principal is now two years in her post and various necessary changes have been made.

Goeie vordering is gemaak met verskeie aspekte waaronder die volgende:

  • Sekuriteit: Eerstens was ons hoofdoelwit om die sekuriteit by HL op standaard te bring. Die situasie was onuithoudbaar en moes dringend aangespreek word. Ons het besluit om van sekuriteitsfirma te verander en daar is nou 24 uur per dag wagte. Die waghokkie is na die hoofingang verskuif en die hek staan nie meer heeldag oop nie. Ons sien uit na ons nuwe mooi waghokkie aan die begin van 2019.
  • Bemarking: Dan het ons besef dat dit nie tans ‘n sterkpunt van HL is nie. Ons het besluit om meer fondse hiervoor te bewillig en ‘n algehele bemarkingsplan saam te stel. Die webtuiste wordopgradeer (tans onder konstruksie), en beter sigbaarheid van HL ten opsigte van borge en plekke soos die Ouditorium en die media, waaronder die Tygerburger geoormerk is. U as ouers is natuurlik ons grootste bemarkers van HL deur “word-of mouth”.
  • Facilities, buildings and garden: We wanted to focus on the buildings, garden and facilities that need a lot of attention. If HL wants to be world class, it needs to look the part. To achieve this goal, we decided to create a SGB Facility Manager post. We are excited that after a long process, Mr Herman Louw has been appointed in this post. Herman joins us as from the start of 2019. Some parts of the buildings also received some long overdue maintenance/paint and this will be continued in the next years to come. A borehole is also on the priority list to maintain the garden as to get it to back to its former glory.
  • Policies: Getting appropriate and relevant operating procedures and policies in place, was another key aspect that needed urgent attention. We can confidently say that the majority of this tiring and time-consuming paperwork has been completed! This means that more time can now be dedicated towards our learners, clients and personnel. We now have a new vision, mission, values and code of conduct!
  • Finansies: Ons is geseënd dat die vorige SBL ons in ‘n goeie finansiële posisie geplaas het. Ons kon meer as een keer fondse uit ons lopende- na ons geldmarkrekening oorplaas om beter rente te verkry. Ons kon die verhoging vir lesse vir 2019 tot 5% beperk en vir sommige instrumente selfs geen verhoging bewerkstellig! Fooie vir orkeslede wat nie HL leerlinge is nie, is geskrap om dit meer toeganklik vir almal te maak. Beurse is ook toegeken aan leerlinge wat presteer en om hulle te behou en sodoende ook HL verder te bevorder.
  • Personeel: Ons is bevoorreg om oor uitstekende en vaardige personeel te beskik. Met ons visie van“Orchestrating a world-class music centre”, is dit belangrik om bekwame personeel, met ‘n passievir musiek en musiekonderrig, te bekom en te behou. Daar is reeds gedurende 2018 verskeie spanbou sessies gehou om personeelaspekte en samehorigheid te bevorder. Dit sal voortgesit word gedurende 2019. Ons Prinsipaal het ook baie werk ingesit om meer voltydse en semi- voltydse personeel te bewerkstellig. Dis duidelik dat musiekonderwysers graag verbonde wil wees aan HL as mens net kyk na die groot hoeveelheid en kwaliteit aansoeke wat ons vir vakante poste ontvang.

Dan wil ek graag die hele SBL span bedank. Dankie vir al julle onbaatsugtige opofferinge deur die jaar. Julleis ‘n wenspan.

Dankie ook aan al die ouers van ons studente. Weet daar is baie reëlings agter die skerms om u kinders betyds by oefeninge en optredes uit te kry. Weet wel dat hierdie ‘n groot bydrae tot u kind se ontwikkeling is en dat u die vrugte daarvan gaan pluk indien nie alreeds nie.

Aan die personeel onder die bekwame leiding van Dr Arisa Voges, ‘n besondere woord van dank. Dankie vir jul uitstekende samewerking. Julle is yster!

May all of you have a great holiday and time of rest.